Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Walter Maschinenbau GmbH (WALTER) bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje zpracováváme důvěrně a v souladu s ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů Vás informujeme o tom, jak, do jaké míry a za jakým účelem osobní údaje při používání internetových stránek společnosti WALTER zpracováváme.     

Kontaktujte přímo našeho pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů

Ohlašování událostí v oblasti ochrany osobních údajů

1. Shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů na základě žádosti

Používání našich webových stránek je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Nejste povinni přistupovat na tyto webové stránky ani přitom poskytovat své osobní údaje. Pokud nám neposkytnete své osobní údaje, nebudete případně moci využívat jednotlivé funkce těchto webových stránek. Žádné jiné důsledky pro Vás z toho nevyplývají. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo emailová adresa), děje se tak na základě dobrovolnosti, kromě případů výslovně popsaných níže. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu. Vezměte prosím na vědomí, že přenos údajů přes internet (např. při komunikaci emailem) může mít nedostatky z hlediska zabezpečení. Úplná ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s tím, že zpracování Vašich osobních údajů mimo zákonnou povinnost společnosti WALTER nebude přípustné.

2. Kontaktní formulář; vyžádání informačních materiálů

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, ukládáme a zpracováváme Vaše údaje (zejména jméno a oslovení, Vaše kontaktní údaje, Vaši společnost, zemi a Vaši zprávu), abychom mohli Váš požadavek dále zpracovat. To samé platí, pokud si od nás vyžádáte informační materiál. Pokud nám volitelně poskytnete Vaše telefonní číslo, kontaktujeme Vás případně telefonicky, abychom s Vámi projednali Váš požadavek a mohli Vám dát kontakt na příslušnou kontaktní osobu.

Je-li to pro zodpovězení Vašeho požadavku nezbytné, anebo to Váš požadavek vyžaduje, zprostředkujeme případně Vaše údaje jiné společnosti patřící do skupiny United Grinding Group (např. pokud se Váš požadavek týká smlouvy nebo zákaznického vztahu s jinou společností United Grinding Group nebo jejích produktů). Právním základem pro toto zpracování údajů je v závislosti na předmětu Vašeho požadavku přípustnost zpracování v rámci zahájení smluvního vztahu, smlouvy nebo našeho oprávněného zájmu na zprostředkování kontaktního formuláře pro všeobecné dotazy nebo zprostředkování informačních materiálů (čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR) nebo Váš souhlas (čl. 6 odst. 1, písmeno b).

Pokud budete souhlasit s tím, abyste emailem dostávali informace o nejnovějších produktech a službách společnosti United Grinding Group a jejích dceřiných společností, pak Vám společnosti budou tyto informace zasílat emailem. Vaše údaje budou pro tento účel ukládány ve společném distribučním seznamu. Váš souhlas můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat. Pro tento účel můžete použít odkaz pro zrušení odběru uvedeném v každém emailu nebo nás kontaktovat.

3. Zpracování údajů umožňující používání webových stránek

Při návštěvě našich webových stránek shromažďujeme údaje, abychom Vám umožnili jejich používání. To zahrnuje vaši IP adresu a údaje o začátku, ukončení a předmětu Vašeho užívání webové stránky a případně údaje pro identifikační účely (např. Vaše přihlašovací údaje, pokud se přihlásíte do zabezpečené oblasti). Tyto údaje slouží k poskytování služeb a k jejich přizpůsobení příslušným požadavkům. Údaje jsou vždy vymazány, jakmile již nejsou potřeba a neexistuje žádná povinnost pro jejich uchovávání. Informace o zpracování pseudonymních uživatelských profilů pro webovou analýzu naleznete v článku 6.

 

4. Souhlas s cookies a webovou analýzou

Při přístupu na naše webové stránky se objeví tzv. „tlačítko cookie", prostřednictvím něhož Vás společnost United Grinding Group žádá o souhlas s používáním souborů cookie pro optimalizaci jejích webových stránek (viz bod 5) a pro webovou analýzu (viz bod 6). V případě Vašeho souhlasu bude společnost United Grinding Group postupovat tak, jak je popsáno v následujících dvou odstavcích (body 6 až 13). Zde naleznete také informace o tom, jak můžete svůj souhlas kdykoli odvolat a jak můžete zabránit ukládání souborů cookie nebo webové analýze technologiemi jednotlivých poskytovatelů.

V závislosti na nastavení, které jste provedli pomocí tlačítka cookie, budou údaje o Vaší návštěvě na stránkách společnosti United Grinding Group shromažďovány prostřednictvím souborů cookie a  společností United Grinding Group zpracovávány. Váš souhlas se zpracováním údajů udělený prostřednictvím tlačítka cookie se tak vztahuje na všechny společnosti United Grinding Group a také na zveřejňování údajů shromážděných prostřednictvím příslušných webových stránek v rámci všech společností United Grinding Group.

Ohledně zpracování údajů shromážděných pomocí souborů cookie popsaných níže jsou společnosti United Grinding Group „společně odpovědné“ ve smyslu článku 26 GDPR, pokud rozhodují společně o prostředcích a účelech zpracování osobních údajů. Svá práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie můžete uplatňovat u kterékoli společnosti United Grinding Group, mimo jiné zejména u kontaktních míst uvedených pod bodem 4.

Nastavení souborů cookie a sledování můžete konfigurovat pomocí následujícího tlačítka:

 

5. Soubory cookie

Pokud navštívíte naše webové stránky a poskytnete svůj souhlas (viz bod 4), může se stát, že informace budou uloženy ve formě souboru cookie ve Vašem počítači. Soubory cookie jsou malé textové soubory odeslané webovým serverem do Vašeho prohlížeče a uložené na pevném disku Vašeho počítače. To umožňuje Vás identifikovat, když navštívíte webové stránky opakovaně. My tak můžeme zajistit lepší funkčnost stránky a provést např. webové analýzy (viz bod 6). Většina prohlížečů je nastavena tak, aby soubory cookie akceptovala automaticky. Ukládání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči deaktivovat a máte možnost je kdykoliv z Vašeho pevného disku vymazat. Upozorňujeme, že využití našich nabídek na webových stránkách bez souborů cookie může být případně možné jen v omezeném rozsahu. Ve svém prohlížeči však také můžete používání určitých souborů cookie zakázat (např. cookie třetích stran), například pokud chcete zakázat sledování na webu. Další informace naleznete v nápovědě Vašeho prohlížeče.

 

6. Webová analýza (Google Analytics)

Pokud navštívíte naše webové stránky a poskytnete svůj souhlas (viz bod 4), budeme používat službu Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Google Analytics využívá soubory cookie (viz bod 5) k analýze používání webových stránek. Informace o používání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí a ukládají na server společnosti Google v USA. Vaše IP adresa však bude společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena a tím anonymizována. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA odeslána celá IP adresa a tam zkrácena. Společnost Google bude tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek používat k vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. IP adresa odeslaná v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem nebude spojena s jinými daty Google.

Váš souhlas s webovou analýzou a s tím souvisejícím používáním souborů cookie můžete zrušit následujícím způsobem: Ukládání souborů cookie můžete za prvé zakázat příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče (viz bod 5). Za druhé můžete zakázat shromažďování a předávání údajů týkajících se Vašeho používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem. Případně můžete shromažďování údajů službou Google Analytics zakázat nastavením tzv. „Opt-out cookie“ na svém počítači. K tomu použijte následující odkaz.

Další informace o ochraně údajů ve službě Google Analytics naleznete na:

https://www.google.de/intl/de/policies/.

7. Mapy Google

Na této webové stránce používáme služby Mapy Google. Mapy Google jsou provozovány společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google"). To nám umožňuje zobrazit interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožňuje Vám pohodlné používání funkce map.

Další informace o zpracování dat společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google. Zde také můžete v centru ochrany údajů provést změnu nastavení ochrany osobních údajů.

https://www.google.com/policies/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

 

8. Reklamy LinkedIn, LinkedIn Analytics a LinkedIn Marketing Solutions

Používáme služby společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland („LinkedIn“). V rámci těchto služeb společnost LinkedIn shromažďuje a ukládá údaje o použití v pseudonymních profilech, aby umožnila statistické vyhodnocení použití webových stránek a úspěšnosti reklam, jakožto i zájmově orientované reklamy na našich webových stránkách a na LinkedIn a na partnerských stránkách LinkedIn. Pokud jste uživatelem LinkedIn, může LinkedIn údaje případně spojit s Vaším uživatelským účtem. Ke sběru dat používá LinkedIn také soubory cookie (viz bod 5). Soubory cookie a související sběr dat můžete deaktivovat na následujících webových stránkách:

www.linkedin.com/psettings/guest-controls

optout.aboutads.info

www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

Deaktivace je obvykle uložena prostřednictvím souboru cookie. Pokud soubory cookie odstraníte, je proto nutné stránky obnovit. Kromě toho musí být deaktivace provedena pro každý prohlížeč zvlášť.

Další informace o ochraně údajů v rámci služby LinkedIn naleznete na: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

9. Instagram

Na našich stránkách jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Pokud jste přihlášeni ke svému instagramovému účtu, můžete kliknutím na tlačítko Instagram propojit obsah našich stránek s Vaším profilem na Instagramu. To umožňuje Instagramu propojit návštěvu našich stránek s Vaším uživatelským účtem. Upozorňujeme, že jako poskytovatel webových stránek nemáme žádné informace o obsahu přenášených údajů ani o jejich používání Instagramem. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu:

https://instagram.com/about/legal/privacy

 

10. Twitter

Na našich stránkách jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Používáním aplikace Twitter a funkce „Re-Tweet“ jsou Vámi navštívené webové stránky propojeny s Vaším účtem na Twitteru a sděleny ostatním uživatelům. Přitom jsou údaje, jako je adresa IP, typ prohlížeče, zobrazené domény, navštívené stránky, mobilní operátoři, ID zařízení a aplikací a hledané pojmy zprostředkovány společnosti Twitter. Upozorňujeme, že jako poskytovatel webových stránek nemáme žádné informace o obsahu přenášených údajů ani o jejich používání Twitterem. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Twitteru:

https://twitter.com/privacy

https://twitter.com/account/settings

 

11. YouTube videa

Naše webové stránky obsahují videa poskytovaná společností YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, zastoupená společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Integrovali jsme videa YouTube s „rozšířeným režimem pro ochranu údajů“ YouTube. Tím je zabráněno zpracování údajů o Vaší návštěvě YouTube nebo uložení souborů cookie na Váš počítač ze strany YouTube, pokud navštívíte stránky s vloženým videem. Když kliknete na video, odešle se Vaše IP adresa na YouTube a YouTube se dozví, že jste se na video podívali. Pokud jste přihlášeni na YouTube, bude tato informace připojena také k Vašemu uživatelskému účtu (můžete tomu zabránit, když se před zobrazením videa z YouTube odhlásíte). O možném sběru a použití Vašich údajů ze strany YouTube při shlédnutí videa nemáme žádné informace a nemáme na ně žádný vliv. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

12. Zprostředkování třetím stranám a zemím mimo EU

Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám pouze za předpokladu, že k tomu existuje zákonné povolení nebo pokud jste k tomu dali předchozí souhlas. Zprostředkováváme například údaje jiným společnostem v rámci skupiny United Grinding Group, pokud je to k zodpovězení Vašeho dotazu nezbytné. Státním institucím poskytujeme Vaše údaje pouze v rámci zákonných povinností nebo na základě úředního příkazu nebo rozhodnutí soudu.

 

13. Výmaz

Data shromážděná prostřednictvím služby Google Analytics formou pseudonymních uživatelských profilů (bod 6) budou vymazána nejpozději 38 měsíců po posledním novém záznamu v příslušném uživatelském profilu. Vaše osobní údaje dále odstraníme, jakmile již nebudou pro účely shromažďování a zpracovávání nezbytné a nebudou-li existovat žádné zákonné požadavky na jejich uchovávání.

 

14. Zabezpečení dat

Společnost United Grinding Group přijala technická a organizační opatření k ochraně Vámi poskytnutých osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Naši zaměstnanci a všechny osoby podílející se na zpracování údajů jsou povinni dodržovat zákony o ochraně osobních údajů a důvěrném zacházení s nimi.

Pro ochranu osobních údajů našich uživatelů používáme zabezpečený online způsob přenosu, tzv. „Secure Socket Layer“ (SSL). Poznáte jej podle toho, že je k adrese http:// přidané písmenko „s“ („https://“), nebo že se zobrazuje zelená ikona zamčeného zámku. Klepnutím na symbol získáte informace o použitém certifikátu SSL. Zobrazení symbolu závisí na verzi prohlížeče, kterou používáte. Šifrování SSL zajišťuje šifrovaný a kompletní přenos Vašich údajů.

15. Vaše práva týkající se osobních údajů

Zákon o ochraně osobních údajů Vám uděluje řadu práv v souvislosti s údaji týkajícími se Vaší osoby (tzv. práva subjektu údajů). Jedná se o právo vyžádat si informace o Vašich u nás uložených osobních údajích a o právo na opravu, výmaz, omezení nebo přenositelnost zpracování těchto údajů a námitku proti jejich zpracování. Zda a v jakém rozsahu tato práva v jednotlivých případech existují a za jakých podmínek platí, je upraveno zákonem. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli opět zrušit. Máte také právo podat stížnost příslušnému orgánu pro ochranu údajů.

16. Jak nás můžete kontaktovat?

Kontaktní údaje našeho odpovědného pracoviště najdete v tiráži.

Pokud chcete uplatnit svá práva uvedená pod bodem 15 nebo máte-li dotazy ohledně ochrany údajů nebo k tomto prohlášení o ochraně údajů, můžete se obrátit také na našeho pracovníka pověřeného ochranou údajů.

 

Home
Global Group
cs Change Language