Surface & Profile
  • Mägerle
  • Blohm
  • Jung
Cylindrical
  • Studer
  • Schaudt
  • Mikrosa
Tools
Additive Manufacturing
  • IRPD

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Walter Maschinenbau GmbH (WALTER) bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje zpracováváme důvěrně a v souladu s ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů Vás informujeme o tom, jak, do jaké míry a za jakým účelem osobní údaje při používání internetových stránek společnosti WALTER zpracováváme.     

Kontaktujte přímo našeho pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů

Ohlašování událostí v oblasti ochrany osobních údajů

Používání našich webových stránek je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Nejste povinni přistupovat na tyto webové stránky ani přitom poskytovat své osobní údaje. Pokud nám neposkytnete své osobní údaje, nebudete případně moci využívat jednotlivé funkce těchto webových stránek. Žádné jiné důsledky pro Vás z toho nevyplývají. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo emailová adresa), děje se tak na základě dobrovolnosti, kromě případů výslovně popsaných níže. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez Vašeho výslovného souhlasu. Vezměte prosím na vědomí, že přenos údajů přes internet (např. při komunikaci emailem) může mít nedostatky z hlediska zabezpečení. Úplná ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s tím, že zpracování Vašich osobních údajů mimo zákonnou povinnost společnosti WALTER nebude přípustné.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, ukládáme a zpracováváme Vaše údaje (zejména jméno a oslovení, Vaše kontaktní údaje, Vaši společnost, zemi a Vaši zprávu), abychom mohli Váš požadavek dále zpracovat. To samé platí, pokud si od nás vyžádáte informační materiál. Pokud nám volitelně poskytnete Vaše telefonní číslo, kontaktujeme Vás případně telefonicky, abychom s Vámi projednali Váš požadavek a mohli Vám dát kontakt na příslušnou kontaktní osobu.

Je-li to pro zodpovězení Vašeho požadavku nezbytné, anebo to Váš požadavek vyžaduje, zprostředkujeme případně Vaše údaje jiné společnosti patřící do skupiny United Grinding Group (např. pokud se Váš požadavek týká smlouvy nebo zákaznického vztahu s jinou společností United Grinding Group nebo jejích produktů). Právním základem pro toto zpracování údajů je v závislosti na předmětu Vašeho požadavku přípustnost zpracování v rámci zahájení smluvního vztahu, smlouvy nebo našeho oprávněného zájmu na zprostředkování kontaktního formuláře pro všeobecné dotazy nebo zprostředkování informačních materiálů (čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR) nebo Váš souhlas (čl. 6 odst. 1, písmeno b).

Pokud budete souhlasit s tím, abyste emailem dostávali informace o nejnovějších produktech a službách společnosti United Grinding Group a jejích dceřiných společností, pak Vám společnosti budou tyto informace zasílat emailem. Vaše údaje budou pro tento účel ukládány ve společném distribučním seznamu. Váš souhlas můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat. Pro tento účel můžete použít odkaz pro zrušení odběru uvedeném v každém emailu nebo nás kontaktovat.

Při návštěvě našich webových stránek shromažďujeme údaje, abychom Vám umožnili jejich používání. To zahrnuje vaši IP adresu a údaje o začátku, ukončení a předmětu Vašeho užívání webové stránky a případně údaje pro identifikační účely (např. Vaše přihlašovací údaje, pokud se přihlásíte do zabezpečené oblasti). Tyto údaje slouží k poskytování služeb a k jejich přizpůsobení příslušným požadavkům. Údaje jsou vždy vymazány, jakmile již nejsou potřeba a neexistuje žádná povinnost pro jejich uchovávání. Informace o zpracování pseudonymních uživatelských profilů pro webovou analýzu naleznete v článku 6.

 

Při přístupu na naše webové stránky se objeví tzv. „tlačítko cookie", prostřednictvím něhož Vás společnost United Grinding Group žádá o souhlas s používáním souborů cookie pro optimalizaci jejích webových stránek (viz bod 5) a pro webovou analýzu (viz bod 6). V případě Vašeho souhlasu bude společnost United Grinding Group postupovat tak, jak je popsáno v následujících dvou odstavcích (body 6 až 13). Zde naleznete také informace o tom, jak můžete svůj souhlas kdykoli odvolat a jak můžete zabránit ukládání souborů cookie nebo webové analýze technologiemi jednotlivých poskytovatelů.

V závislosti na nastavení, které jste provedli pomocí tlačítka cookie, budou údaje o Vaší návštěvě na stránkách společnosti United Grinding Group shromažďovány prostřednictvím souborů cookie a  společností United Grinding Group zpracovávány. Váš souhlas se zpracováním údajů udělený prostřednictvím tlačítka cookie se tak vztahuje na všechny společnosti United Grinding Group a také na zveřejňování údajů shromážděných prostřednictvím příslušných webových stránek v rámci všech společností United Grinding Group.

Ohledně zpracování údajů shromážděných pomocí souborů cookie popsaných níže jsou společnosti United Grinding Group „společně odpovědné“ ve smyslu článku 26 GDPR, pokud rozhodují společně o prostředcích a účelech zpracování osobních údajů. Svá práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie můžete uplatňovat u kterékoli společnosti United Grinding Group, mimo jiné zejména u kontaktních míst uvedených pod bodem 4.

Nastavení souborů cookie a sledování můžete konfigurovat pomocí následujícího tlačítka:

 

Pokud navštívíte naše webové stránky a poskytnete svůj souhlas (viz bod 4), může se stát, že informace budou uloženy ve formě souboru cookie ve Vašem počítači. Soubory cookie jsou malé textové soubory odeslané webovým serverem do Vašeho prohlížeče a uložené na pevném disku Vašeho počítače. To umožňuje Vás identifikovat, když navštívíte webové stránky opakovaně. My tak můžeme zajistit lepší funkčnost stránky a provést např. webové analýzy (viz bod 6). Většina prohlížečů je nastavena tak, aby soubory cookie akceptovala automaticky. Ukládání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči deaktivovat a máte možnost je kdykoliv z Vašeho pevného disku vymazat. Upozorňujeme, že využití našich nabídek na webových stránkách bez souborů cookie může být případně možné jen v omezeném rozsahu. Ve svém prohlížeči však také můžete používání určitých souborů cookie zakázat (např. cookie třetích stran), například pokud chcete zakázat sledování na webu. Další informace naleznete v nápovědě Vašeho prohlížeče.

 

Právní základ pro zpracování údajů závisí na tom, pro jaký účel se údaje zpracovávají. Jak je popsáno v bodu 5, shromažďujeme data pro pseudonymizované uživatelské profily za účelem zlepšení webových stránek na základě platných zákonů o ochraně osobních údajů pro telemédia.

Poskytnutí vašich osobních údajů třetím stranám probíhá pouze za předpokladu, že existuje zákonné povolení, nebo pokud jste s tím dříve souhlasili. Můžeme například předávat údaje jiným společnostem společnosti Fritz Studer AG v rozsahu nezbytném pro vyřízení požadavku, který jste zaslali. Státním institucím poskytujeme vaše údaje pouze v rámci zákonných povinností nebo na základě úředního příkazu nebo rozhodnutí soudu. Poskytnutí příjemcům mimo EU probíhá pouze tehdy, pokud je zaručeno, že příjemce údajů zajistí přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů a žádné jiné legitimní zájmy nebudou bránit poskytnutí údajů. Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz bod 11).

Data shromážděná prostřednictvím Google Analytics ve formě pseudonymních uživatelských profilů (§ 5) budou vymazána nejpozději 38 měsíců po posledním novém záznamu v příslušném uživatelském profilu. Vaše osobní údaje navíc smažeme, jakmile již nebudou potřebné pro účely jejich shromažďování a zpracování, a pokud nejsou porušeny zákonné povinnosti uchovávání.

Společnost Fritz Studer AG provedla nezbytná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Naši zaměstnanci a všechny osoby podílející se na zpracování údajů jsou povinni dodržovat zákony o ochraně osobních údajů a důvěrné zacházení s osobními údaji. Naši zaměstnanci byli v této souvislosti řádně vyškoleni. Interní i externí kontroly zaručují dodržování všech procesů souvisejících s ochranou osobních údajů ve společnosti Fritz Studer AG. Pro ochranu osobních údajů našich uživatelů používáme bezpečnou on-line přenosovou metodu, která je známá pod pojmem Secure Socket Layer (SSL). Lze ji poznat podle symbolu „s“ (https: //) přidaného do adresy http:// nebo zobrazením zelené ikony zamčeného zámku. Klepnutím na ikonu získáte informace o použitém certifikátu SSL. Zobrazení ikony závisí na verzi prohlížeče, kterou používáte. Šifrování SSL zajišťuje šifrovaný a úplný přenos vašich údajů.

Zákon o ochraně osobních údajů vám uděluje řadu práv v souvislosti s údaji týkajícími se vaší osoby (tzv. práva subjektu údajů). Obecně je to právo požadovat informace o osobních údajích, které jsme uložili ve spojení s vaší osobou, a právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování těchto údajů a na odmítnutí jejich zpracování. Zda a v jakém rozsahu tato práva existují v jednotlivých případech a jaké podmínky platí, vyplývá ze zákona (do 25. května 2018 ze zákona o ochraně osobních údajů, od 25. května 2018 také z nařízení EU o obecné ochraně údajů). Nařízení EU o obecné ochraně údajů vám navíc poskytuje právo na přenositelnost údajů. Pokud jste souhlasili se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Máte také právo podat stížnost příslušnému orgánu pro ochranu údajů. Máte-li však dotazy nebo stížnosti týkající se ochrany osobních údajů ve společnosti Fritz Studer AG, doporučujeme vám nejprve kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz bod 12).

Pokud to není nutné z důvodu uzavření smlouvy nebo není přípustné na základě právních předpisů (jak v případě věkové verifikace), nepoužíváme vaše osobní údaje pro automatizovaná individuální rozhodování.

 

Kontaktní údaje našeho odpovědného pracoviště najdete v Impressum.

Pokud chcete uplatnit svá práva uvedená v článku 10 nebo máte nějaké dotazy týkající se ochrany osobních údajů v naší společnosti nebo tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, můžete se také obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím formuláře.

 

Nové právní předpisy, podnikatelská rozhodnutí nebo technický vývoj mohou vyžadovat změny v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů se pak odpovídajícím způsobem upraví. Nejnovější verze je vždy k dispozici na našich webových stránkách.

 

cs