Surface & Profile
  • Mägerle
  • Blohm
  • Jung
Cylindrical
  • Studer
  • Schaudt
  • Mikrosa
Tools
Additive Manufacturing
  • IRPD

Compliance

V souladu s hodnotami a zásadami UNITED GRINDING Group je pro nás samozřejmé dodržovat platné zákony a předpisy po celém světě. Vedení skupiny UNITED GRINDING je přesvědčeno, že udržitelný ekonomický úspěch je neoddělitelně spjat s dodržováním těchto hodnot a zásad. Tento a následující kodex chování proto musí ovlivňovat naše chování k našim obchodním partnerům a zaměstnancům. Zaměstnanci UNITED GRINDING Group jsou povinni dodržovat platné zákony a vysoké etické normy.

pdf, 205 KB
Kodex chování
V souladu s hodnotami a zásadami UNITED GRINDING Group je pro nás samozřejmé dodržovat platné zákony a předpisy po celém světě.
Download
cs