Compliance

V souladu s hodnotami a zásadami UNITED GRINDING Group je pro nás samozřejmé dodržovat platné zákony a předpisy po celém světě. Vedení skupiny UNITED GRINDING je přesvědčeno, že udržitelný ekonomický úspěch je neoddělitelně spjat s dodržováním těchto hodnot a zásad. Tento a následující kodex chování proto musí ovlivňovat naše chování k našim obchodním partnerům a zaměstnancům. Zaměstnanci UNITED GRINDING Group jsou povinni dodržovat platné zákony a vysoké etické normy.

pdf, 205 KB
Kodex chování
V souladu s hodnotami a zásadami UNITED GRINDING Group je pro nás samozřejmé dodržovat platné zákony a předpisy po celém světě.
Download
cs