Podrobnosti

  1. www.walter-machines.com
  2. WALTER
  3. Novinky a témata
  4. Přehled novinek
  5. Budoucí inženýři aneb výroba stroje může být i dětskou hrou

Budoucí inženýři aneb výroba stroje může být i dětskou hrou

2. dubna 2019 se ve Walter Maschinenbau GmbH v Tübingenu konal první z celkově čtyř kurzů uspořádaných pod názvem "Hector Kinderakademie". V tomto kurzu se děti měly naučit vše o výrobě a montážinástojové brusky: Od nápadu, přes vlastní konstrukci stroje s různými typy pohonů až po samotnou instalaci hotového stroje u zákazníka. Skupina dětí tak navštívila různá oddělení společnosti, jako jsou Konstrukce, Předmontáž, Testovací oddělení a Aplikační technika.

O oficiální přivítání dětí a jejich rodičů se postaral pan Harri Rein, CTO Walter Maschinenbau GmbH.:

« „Jsme nadšeni možností podpory nadaných dětí z regionu a zároveň příležitostí nadchnout novou generaci pro strojírenství. Děti se u nás seznámí s jednotlivými kroky, které jsou nutné k výrobě samotného stroje."  »
Harri Rein, CTO Walter Maschinenbau GmbH

Poté se skupina dětí vydala do oddělení konstrukce. Zde se děti dozvěděly, jaké kroky je nutné udělat, aby stroj mohl být na počítači vytvořen. Aby si školáci zvykli na práci s 3D myší, byli rozděleni do týmů. Prvním úkolem byla vlastně malá soutěž, ve které bylo nutné co nejrychleji sestavit virtuální podvozek letadla. Na závěr mohly děti v konstrukčním programu CAD jednotlivé komponenty poskládat tak, aby vytvořily samotný stroj.

Předtím než se celá skupina mladých "konstruktérů" vydala dál, dostali všichni odpovídající pracovní oblečení a pomůcky: ochranné brýle, rukavice a bezpečnostní pracovní obuv v tzv. miniformátu. Poté se všichni přesunuli do dalších oddělení. Tam se děti naučily, proč jsou přesnost a preciznost ve strojírenství tak moc důležité. U nezávislé konstrukce mini elektromotoru je zaujala především neviditelná síla indukce. K tomu dochází, když proud protéká cívkou.

Na poslední zastávce se děti seznámily s naším softwarem HELITRONIC TOOL STUDIO. V tomto softwaru je možné nástroj vidět ještě před jeho samotnou výrobou. Jako dárek byl pro každé dít připraven profilový nástroj s vyrytým jménem.

Celkově byl WALTER s prvním seminářem velmi spokojen:

« „Cílem akce bylo poskytnout první vhled do výrobního procesu strojů. Pro naše zaměstnance to byla zajímavá výzva, co nejjednodušeji vysvětlit komplexní procesy a funkce. Dostali jsme zpětnou vazbu od více účastníků a již nyní máme nějaké nové nápady na další akci, “  »
řekl Harri Rein, CTO Walter Maschinenbau GmbH.

Hector Kinderakademie Tübingen nabízí od školního roku 20102/ 2013 každý rok cca 50 kurzů pro nadané a talentované děti. Žákům se tak nabízí možnost prohloubit své znalosti již na základní škole a prozkoumat jejich vlastní zájmy. Měly by být podněcovány k nezávislosti a objevování učení a posilovány ve svých sociálních dovednostech. Kurzy jsou zdarma, takže všechny děti, bez ohledu na jejich sociální zázemí, mají možnost podpory na základě jejich talentu. Akademie je podporována Nadací Hectora II a Ministerstvem kultury Bádensko-Württemberska v rámci vzdělávání pro nadané děti. Kurzy se obvykle konají mimo vyučování buď odpoledne nebo v sobotu. Studenti si mohou vybrat ze široké škály předmětů z oblasti matematiky, informatiky, přírodních věd a techniky.

Některé společnosti v Tübingenu, například Walter Maschinenbau GmbH, podporují Hectorskou dětskou akademii jako partnera pro spolupráci. Nabízejí individuální kurzy pro děti ve vlastních prostorách firmy. Takže děti mohou pomocí praktické výuky ve firmě a pod vedením odborníků rozšířit své stávající znalosti, dále je prohloubit a upevnit. Na podzim proběhne další kurz ve firmě Walter Maschinenbau GmbH v Tübingenu.

Další informace o Hectorské dětské akademii naleznete zde: https://www.hector-kinderakademie.de

Home
Global Group
cs Change Language