Nová průmyslová revoluce – Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 je určitá vize budoucnosti. Co se za tímto označením skrývá? Společnost UNITED GRINDING se na toto téma zaměřuje a ukazuje, co vize Průmysl 4.0 obsahuje a jak se odráží v samotné činnosti společnosti UNITED GRINDING.

O koncepci Průmysl 4.0 se dnes hodně mluví. Označuje se také jako 4. průmyslová revoluce. Po mechanizaci, elektrifikaci a automatizaci nyní přichází digitalizace. Stroje a jejich konstrukční skupiny jsou navzájem fyzicky propojené a jejich okolí je propojeno digitálně. Tato síť má za cíl zjednodušit a optimalizovat všechny procesy a maximálně zefektivnit vytváření hodnot. V digitalizovaném výrobním závodě, označovaném také jako Smart Factory, by již nemělo docházet k neplánovaným odstávkám strojů a všechny zdroje by měly být optimálně využity.

Propojení do sítě, sběr dat, analýza

Polovina lidí je dnes online. Komunikují prostřednictvím celosvětové sítě World Wide Web (WWW). Kromě toho je však propojeno také čím dál více zařízení a systémů. Digitalizace a propojení strojů do sítí otevírají obrovské možnosti. Odborníci z různých oborů soudí, že se mohou otevřít nové trhy s obratem až 100 miliard eur ročně. Je jasné, že „big data“, tedy shromážděný enormní objem dat, dokáže při cílené analýze a promítnutí do procesů přinést mnohé. Tato úloha představuje pro průmysl i společnost velkou výzvu. Jak v této otázce postupuje UNITED GRINDING?

Řešení: Důsledná specializace a cílené zaměření pozornosti!

„Inteligentní podnik nelze vybudovat přes noc. Vždy je nejprve třeba se zaměřit na určité oblasti,“ vysvětluje Christian Josi, vedoucí projektu ve společnosti Fritz Studer AG. UNITED GRINDING se řídí zásadou, že každý rozvoj by se měl přinášet prospěch zákazníkovi. „Snažíme se s našimi zákazníky úzce spolupracovat,“ dodává Josi. Na čem tedy konkrétně společnost UNITED GRINDING pracuje?

Zaměření pozornosti: Jednoduché a zabezpečené síťové propojení

Základem průmyslu 4.0 je síťové propojení strojů, logistických systémů, produktů a obchodních systémů našich zákazníků (ERP, SAP). Tady musí všichni hovořit stejným jazykem. Stanovený cíl se realizuje prostřednictvím jednoduchého, bezpečného a celosvětově rozšířeného softwarového rozhraní OPC UA (Open Communication Unified Architecture). Jako příklad lze uvést společnost WALTER, která začlenila standard OPC UA do softwaru HELITRONIC TOOL STUDIO svých strojů. Stroj přitom může hrát dvě různé role: roli klienta nebo serveru OPC UA. Stroje WALTER lze díky tomu snadno a bezpečně zapojit do systému digitálního závodu.

Systém

Zabezpečení dat

Zaměření pozornosti: Odstranění neplánovaných odstávek strojů

Pozornost se dále zaměřuje na neplánované odstávky strojů. Tato oblast je vědomě tematizována v celé skupině UNITED GRINDING. Cíl: Zákazník by měl prostřednictvím systému UNITED GRINDING Digital SolutionsTM získat nástroj, který podpoří jeho snahu o optimalizaci výroby. To znamená, že stroj má stát jedině tehdy, jestliže je to naplánováno a počítá se s tím. Zde skupina UNITED GRINDING kromě snahy o „preventivní údržbu“ vyvíjí činnost také na poli prediktivní údržby. Cílem je mít v budoucnu možnost zaznamenávat a analyzovat data jednotlivých konstrukčních skupin. Zde je zapotřebí vytvořit různé metriky, díky nimž bude možné vytvořit jasný obraz jednotlivých konstrukčních skupin. To vyžaduje kontinuální učení a jedná se o nepřetržitý proces. „Jakmile získáme jasnou představu, lze přesně naplánovat vhodnou strategii a nápravná opatření a vyvinout příslušné nástroje“, je přesvědčen Josi. Dalším produktem v rámci systému UNITED GRINDING Digital SolutionsTM je servis na dálku (Remote Service). To znamená, že pokud dojde navzdory prediktivní údržbě k závadě některé konstrukční skupiny, lze pomocí tlačítka ohlásit problém příslušnému středisku zákaznické péče a následně nabídnout zákazníkovi optimální podporu.

Kdo je v centru pozornosti?

Při použití nových technologií a digitalizace nesmíme nikdy ztratit ze zřetele potřeby zákazníka. Společnost UNITED GRINDING vědomě klade do centra pozornosti každého jednotlivého zákazníka a jeho potřeby. Nové technologie a digitalizované produkty musí mít vždy nakonec pozitivní dopady na proces tvorby hodnot. Jakou úlohu však přebírá člověk v digitalizovaném podniku? „Je jisté, že se postupně změní požadavky a proběhne přesun kompetencí. Člověk však bude i v budoucnu hrát v tomto systému významnou roli,“ je přesvědčen Josi. Vždy koneckonců platí, že 4. průmyslová revoluce by měla sloužit člověku – a nikoli naopak.

Obrázky

Soubory ke stažení

pdf, 3 MB
Dálková obsluha a servis
Stroje a zařízení představují váš kapitál. Aby mohla vaše společnost vyvíjet efektivní a hospodárnou činnost, musí řetězec tvorby hodnot plynule fungovat. Rychlá a přizpůsobená podpora prostřednictvím odborných specialistů je dnes důležitější než kdy dříve: Složitá zařízení a rostoucí tlak na náklady vyžaduje optimalizovanou dostupnost a rychlý servis.
Download
pdf, 3 MB
Monitorování údržby strojů
Nástroj monitorování údržby strojů zobrazuje přehledným způsobem. údaje o údržbě (intervaly závisející na provozních hodinách i fixní intervaly podle provozní příručky) pro všechny připojené stroje. V nástroji monitorování údržby strojů je ihned patrné, kdy je nutno provádět jednotlivé úkony údržby. Ke každému stroji poskytuje komplexní informace o potřebných nástrojích, náhradních a spotřebních dílech a také příslušné pokyny.
Download
pdf, 3 MB
Monitorování produkce
Monitorování produkce vás podporuje jako spolehlivá non-stop monitorovací služba. V reálném čase se například zobrazují časy spuštění strojů, časy vedlejších procesů, počty kusů nebo časy závad. Production Monitor je ideálním nástrojem jak pro odborníky v příslušném specifickém oboru, tak také pro plánovače a vedoucí výroby, jejichž pozornost je zaměřena na globální přehled.
Download
pdf, 3 MB
Zabezpečení v oblasti IT
Základem efektivního řešení problémů je bezpečné a rychlé připojení ke strojům zákazníka. Na váš požadavek servisního zásahu může zareagovat kvalifikovaný technik péče o zákazníky UNITED GRINDING: prostřednictvím zpětného připojení získá přístup ke stroji a vyřeší problém, například provede úkony správy nových dat, nahraje aktualizaci, provede vzdálenou údržbu nebo upraví potřebné parametry.
Download
pdf, 2 MB
Smart Manufacturing
WALTER EWAG Smart Manufacturing
Download
pdf, 1 MB
OPC UA Interface
WALTER OPC UA Interface
Download
Home
Global Group
cs Change Language