Podrobnosti

  1. www.walter-machines.com
  2. WALTER
  3. Novinky a témata
  4. Přehled novinek
  5. Automatická detekce a vyrovnání nástrojů či polotovarů pomocí systému

Automatická detekce a vyrovnání nástrojů či polotovarů pomocí systému

Tento systém bezdotykově zaměřuje polohu a orientaci nástrojů, resp. polotovarů s pájenými PKD destičkami, sintrovanými PKD vložkami nebo chladicími kanálky. Detekce se provádí automaticky v čase, kdy robot neplní jiné úkoly. Oproti manuální měřicí metodě to přináší významnou úsporu času, eliminuje chyby způsobené lidským faktorem a předchází poškozením na nástroji, díky bezdotykovému procesu.

TOOL VISION SYSTEM je pevně zabudován v robotickém zařízení a je k dispozici se dvěma objektivy. Jeden objektiv je pro průměr nástroje od 1,7 mm do 12 mm, druhý objektiv pro průměr nástroje od 6 mm do 32 mm.

Polotovary jsou zobrazeny z perspektivy kamery

Downloads

pdf, 612 KB
Brožura
TOOL VISION SYSTEM
Download
Home
Global Group
cs Change Language