Podrobnosti

  1. www.walter-machines.com
  2. WALTER
  3. Novinky a témata
  4. Přehled novinek
  5. Společnost Walter s.r.o. slaví zahájení nepřetržité montáže v Kuřimi

Společnost Walter s.r.o. slaví zahájení nepřetržité montáže v Kuřimi

Kuřim, Česká republika, 14. prosince 2017 – Za hojné účasti hostů se ve společnosti Walter s.r.o. uskutečnilo slavnostní otevření nové montážní linky pro nepřetržitou montáž.

Jürgen Schock, CEO Walter Maschinenbau GmbH, přivítal asi čtyřicet pozvaných hostů. Následně se slova ujal vedoucí projektu Markus Schulze, který seznámil přítomné hosty se samotným projektem „Nepřetržité montáže“. Poté se uskutečnilo oficiální zahájení. Symbolickým stisknutím tlačítka „Start“ spustil celý projektový tým tuto montážní linku do provozu.

Účinnější práce

Stavební práce ve výrobním závodu v České republice trvaly přibližně 14 týdnů. Potom následovala instalace systému. Celková investice do nově instalované montážní linky činí několik miliónů eur a je tak důležitým milníkem v rozvoji tohoto výrobního závodu společnosti Walter s.r.o. v Kuřimi. Montážní halou nyní prochází dopravní pás o délce cca 90 m, který se plynule pohybuje a vede přímo do expediční haly. Stroj musí projít osmnácti stanicemi a poté je v expediční hale ihned zabalen a odeslán zákazníkovi. Díky vyšší stabilitě procesu probíhá práce efektivněji. Zkrácení průběžné doby výroby znamená kratší dodací lhůty, z čehož profitují především zákazníci. V současné době se na dopravním pásu vyrábějí dva modely nástrojových brusek. Nástrojářské brusky HELITRONIC POWER a HELITRONIC MINI POWER. CNC nástrojová bruska HELITRONIC VISION 400 L bude následovat ještě v průběhu tohoto roku. Tímto dojde ke znatelnému zvýšení celkové flexibility. Také předmontáž je uspořádána podle stromečkového principu a zásobuje tak přímo linku.

Lepší logistika

Zavedení pohyblivé montáže si vyžádalo také novou organizaci a úpravu dopravy materiálu. Souběžně se realizovaly různé aktivity pro zlepšení zásobování pohyblivé montáže, jako například systém „pick-to-light“. Plánují se již další opatření v oblasti logistiky.

Home
Global Group
cs Change Language