Surface & Profile
  • Mägerle
  • Blohm
  • Jung
Cylindrical
  • Studer
  • Schaudt
  • Mikrosa
Tools

Kombinované obrábění nástrojů

20 let: Erodování a/ nebo broušení na JEDNOM stroji

Již 20 let využívají výrobci nástrojů ve své výrobě úspěšného konceptu „Two-in-One“ od společnosti WALTER. Co přesně se ale skrývá za tímto konceptem společnosti WALTER, který se již mezitím pokoušela okopírovat i konkurence?

Co je koncept „Two-in-One“?

Z výrobně technologického hlediska znamená koncept „Two-in-One“ to, že na jednom a tomtéž stroji může uživatel na 100 % provádět erodování nástrojů (PKD), ale může také na 100 % brousit nástroje (např. tvrdokov). Nebo, a to je jedna z rozhodujících výhod, může použít oba způsoby obrábění pro jeden a tentýž nástroj, aniž by tak ztrácel čas upínáním nástroje na druhý stroj. Toto řešení je potřebné a ekonomické především u moderních PKD nástrojů, v jejichž případě je polotovar z tvrdokovu již opatřen pájeným PKD materiálem. Erodování, broušení nebo obojí na jedno upnutí skýtá uživateli jedinečnou flexibilitu ve výrobě.

Na strojích společnosti WALTER fungujících na principu two-in-one lze obrábět veškeré PKD nástroje používané v jakémkoliv odvětví. Ať už se jedná o dřevozpracující průmysl, automobilový nebo letecký průmysl anebo o speciální aplikace. Vzhledem k tomu, že využití složitých a moderních PKD nástrojů stále roste, lze počítat také se stoupající poptávkou po kombinovaném obrábění, tedy erodování a broušení na jednom stroji. Tento vývoj můžeme jasně vidět již dnes u nových PKD nástrojů, které se používají například pro obrábění kompozitních materiálů v leteckém průmyslu a kosmonautice. Kombinované obrábění je jedinou metodou pro efektivní výrobu takovýchto PKD nástrojů.

Nová měřítka s FINE PULSE TECHNOLOGY

V roce 2016 byla pro všechny stroje „two-in-one“ zavedena technologie „FINE PULSE TECHNOLOGY“, která nastavila nová měřítka týkající se kvality povrchů, ostrosti hran a bezpečnosti procesů v oblasti PKD nástrojů. V této souvislosti byla pozornost věnována generátoru jako ústřednímu prvku, jenž skrývá velký potenciál, a proto byl tento koncipován ve zcela nové podobě. V rámci technologie „FINE PULSE TECHNOLOGY“ byl rovněž optimalizován software pro erodování a řada dalších faktorů vycházejících z designu stroje. Rozdíl oproti jiným nástrojům, které jsou dostupné na trhu, můžeme rozpoznat pouhým okem dokonce i u běžných PKD typů se zrnitostí 10 µm.

Nástroj vyrobený na stroji „two-in-one“ společnosti WALTER pomocí „FINE PULSE TECHNOLOGY“ má lesklou obráběnou plochu podobně jako u jemně broušených nástrojů. Také typy nástrojů z PKD s hrubou zrnitostí, jež doposud nebylo možné dostupnými technologiemi obrábět načisto, lze pomocí nové technologie „FINE PULSE TECHNOLOGYobrobit načisto, a docílit tak dokonalé kvality povrchu. Částečně lze dokonce ve výrobním řetězci vynechat celé kroky, protože erodované nástroje se už nemusí ostřit případně jemně brousit. V roce 2017 byl pak software rozšířen o softwarovou licenci HELITRONIC TOOL STUDIO „Erodování", díky které je nyní výroba nástrojů, a to především PKD nástrojů, ještě jednodušší a přehlednější.

Home
Global Group
cs Change Language